TAŠKY NA DYCHOVÉ NÁSTROJE

Radi Vám vyrobíme funkčné a praktické tašky na dychové nástroje či už sa jedná o zaradenie medzi:
drevené nástroje (zobcová flauta, Panova flauta, priečna flauta, klarinet, saxofón, anglický roh, fagot) alebo      plechové dychové nástroje (tuba, trúbka, basová trúbka, baroková trúbka, kornet, lesný roh, trombón, alpský roh)

~|icon_star_alt~|elegant-themes~|outline

Moderné prevedenie A dizajn

~|stack-overflow~|font-awesome~|solid

Funkčné a praktické

~|icon_toolbox_alt~|elegant-themes~|outline

Kompaktné

~|handshake-o~|font-awesome~|outline

Podľa Vašich prianí a požiadaviek

We protect the melody.