TAŠKY NA SLÁČIKOVÉ NÁSTROJE

Radi Vám vyrobíme funkčné a praktické tašky na sláčikové nástroje či už sa jedná o tašku na husle, violu, kontrabas, violončelo a pod. S možnosťou samostatného vrecká na sláčik a príslušenstvo.

~|icon_star_alt~|elegant-themes~|outline

Moderné prevedenie A dizajn

~|stack-overflow~|font-awesome~|solid

Funkčné a praktické

~|icon_toolbox_alt~|elegant-themes~|outline

Kompaktné

~|handshake-o~|font-awesome~|outline

Podľa Vašich prianí a požiadaviek

We protect the melody.